جهت خرید لطفا با شماره های 09196020894 ، 09100026609, 09395432333 تماس حاصل فرمایید

کتاب تار و سه تار 1

1391/11/9 16:30

نویسنده : ملودی کاسپین
کتاب تار و سه تار 2
سه تار و نغمه های آشنا
120,000 Rls
تکنواز
20,000 Rls
مکتب سه تار نوازی ذوالفنون
50,000 Rls
آموزش سه تار ذوالفنون جلد اول
85,000 Rls
آموزش سه تار ذوالفنون جلد دوم
55,000 Rls
آموزش سه تار ذوالفنون جلد سوم
40,000 Rls
آموزش سه تار ذوالفنون جلد چهارم
55,000 Rls
جان مریم
35,000 Rls
تاروترانه
60,000 Rls
مهتاب
4,000 Rls
ردیف نی داود
95,000 Rls
چتر عشق
25,000 Rls
10 تمرین برای تار و سه تار
6,000 Rls
اسدالله ملک
15,000 Rls
جلیل شهناز
30,000 Rls
ابراهیم سرخوش
10,000 Rlsدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 1391/11/9 16:42